เต้นแอโรบิค Aerobic danceท่าพื้นฐานที่ใช้กันบ่อย และใช้กันมาก สำหรับการลดน้ำหนักจะแนะนำให้ดำเนินการอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์การหยุดพักระหว่างการออกกำลังกายควรจะอยู่ที่ประมาณ 1 วันเริ่มต้นการฝึกอบรมกับ 30-60 นาที
+ เพลงเอาจากหลายๆเพลงมารวมกันนะคะ เพลงส่วนหนึ่งมาจาก

source