Aerobic dance by student prachak grade 11การสอบแอโรบิคครับ ช่วยกันซ้อมตั้ง 3 วัน เป็นความทรงจำดีดีที่เพื่อนๆ ในห้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

source