Aerobic Khoa Dầu Khí 2015

Hội khoẻ truyền thống 26/three trường ĐH Mỏ – Địa chất năm 2015. Bài thiHội khoẻ truyền thống 26/three trường ĐH Mỏ – Địa chất năm 2015. Bài thi Aerobic khoa Dầu Khí

source