Lắp âm thanh tại phòng tập aerobic sử dụng Bfaudio-k1000 plus

Sử dụng bfaudio k1000 plus cho ra âm thanh sạch và chống hú tốt DịchSử dụng bfaudio k1000 plus cho ra âm thanh sạch và chống hú tốt
Dịch vụ cho thuê âm thanh và bán thiết bị âm thanh sân khấu

source